facebook分享 Line分享
張廖家廟

張廖家廟
張廖家廟

經度:120.64562

緯度:24.18231

電話:+886-4-23027581

地址:臺中市407西屯區西平里西安街205巷1號

交通指引:台中市公車可搭乘45、63、125、157、藍13 號路線公車前往。於福興西安街口下車後步行即可到達。

開放時間:星期二至星期日9:00~17:00  ;  星期一公休

網站:點我進入

早期台中地方原為一片大荒野的「原始景觀」。清廷攻佔台灣之後,閩、粵移民大舉入墾,在中部地區,因「岸裡社」部落等陸續歸化清廷,而漢人則以「割地換水」方式與原住民訂立墾約,從此招來大批漢人從事開拓,乃為台中水利設施之濫觴。        台中盆地北端之大甲溪沖積扇延伸地帶,為第四紀沖積層,由於引進水源較便,而急速形成早期移民之墾殖據點:惟土地開發更有賴於大規模之水利修築,墾務方能進展。清代在台灣中部諸水圳中,則以葫蘆墩圳〈習稱貓霧捒圳〉最為重要,同時亦最具有歷史意義。 廖朝孔初居雲林縣二崙,1734年接受台中岸裡五社總通張達京邀請,與秦登艦、姚德心、江又金、陳周文等墾首,合組『六館業戶』,以割地換水方式共同開發台灣中部平原,出資開墾『葫蘆墩圳』。當時以廖朝孔為墾首之持有地分布在永興庄一帶﹝即今西屯港尾里﹞,廖朝孔便成為開發西屯區的重要人物,其子孫繁衍也多分布在這一地區,港尾里有一間清武家廟便是紀念他的祠堂。後獲張達京等人的聘請前來協助開闢水圳,在完工之後,子孫繁衍越來越多。 歷史沿革西屯張廖家廟『承祜堂』位於台中市西屯區西平里西安街205巷1號,奉祀張廖第六世祖『張廖天與』,基地面積約有2925公畝,建築面積約為1488公畝,於光緒12年籌建,光緒13年﹝西元1887年﹞起建,大正5年(西元1916年)完工,其格局類似客家建築,主體建築以傳統三堂二過水加一圍屋之客家常見環形土樓,而其斗栱形式之多樣為它處少見,有方形、八角、碗形、菱形、花瓶形等,目前仍保持傳統家廟,即俗稱『紅廟、黑祖厝』之最大特色,我們從正殿、過水及圍屋外牆粉飾成黑色,可以窺見。張廖家廟因年久失修,屋頂、樑柱及內外牆嚴重損壞,臺中市政府在民國77年3月分三期進行修護工程,至民國83年8月修復完成,總工程費2600萬元。九二一大地震時,部分建築結構受損,台中市政府在民國89年發包進行修繕,民國90年竣工。傳說「活廖死張」:清武族譜中對張廖合姓的源流,說明甚詳,據其族譜所載,相傳,廖三九郎為當地富家,惟獨生一女,名曰大娘。當時一位年輕人名為張愿仔,為人俊秀忠厚,是一個生意人,經常往來於詔安官陂一帶,廖家於是招張氏為婿,並將財產悉數交由他管理。張氏事岳父母克盡孝敬,但廖家還是怕將來張氏忘廖還張,於是對張氏說: 「得我業而承我廖者昌,得我業而忘我廖者不昌」,張氏亦對曰:「生當姓廖,死必歸張」,自此張廖兩姓合而為一別開一族。廖氏大娘,單生一子名友來,等他長大後,張氏常叮嚀他說:「汝父原住在雲霄和尚塘,本姓張,因為兵目始來平寨入贅廖家,原籍尚有祖業,以後應回祭掃祖墳,至於春秋二祭,廖家公媽更不可忘,代代相傳子孫當須如 此」。所以現今,西屯廖家族人尚稱自己是「廖皮張骨」,世代相傳,於戶籍上寫「廖」,而神主牌位則改為寫「張」,即所謂「活廖死張」的由來。不食雞頭的故事(烈美堂一族):據說廖氏十一世祖先廖宗路,於束髮時,外祖家為祝獨占鰲頭之例,乃殺雞為膳,由於用餐時不慎將雞汁,沾污袍掛,袍掛為借用,奉還時物主出言羞辱一番,母黃氏發誓子孫不許吃雞頭,而其父兄廖宗福代為解釋曰:男不可食雞頭,女則不拘。另有一說,其七世祖廖大位,有日往佃人處收租,佃人殺雞以宴客,廖大位不慎將雞頭汁濺污衣服,深感不雅,曾誓言不食雞頭。
建立日期:2017-01-01 
更新日期:2019-05-26

網站 照片 導航

資料讀取中...
資料讀取中...
資料讀取中...
資料讀取中...